​KĻAVA OŠLAPU /ACER NEGUNDO "FLAMINGO"

​KĻAVA OŠLAPU "FLAMINGO"

ACER NEGUNDO "FLAMINGO"

Augstums: 5 m

Platums: 4 m
Lapojums: zaļš ar baltiem un sārtiem plankumiem